O nás

Spoločnosť ECO DOG PARTNER, s. r. o., pôsobí ako zastupujúci subjekt výrobcu zariadení ECO DOG TOILET STANÍC v predaji, marketingu a poskytovaní služieb.

Spoločnosť ECO DOG PARTNER, s. r. o. je partnerom výrobcu a hlavným distribútorom ECO DOG TOILET STANÍC. Tento unikátny produkt, ktorému sa v spolupráci s výrobou už od počiatku venujeme nás zaujal natoľko, že sme sa rozhodli pomôcť s jeho napredovaním. V roku 2019 sme osobne preberali cenu Ministerstva hospodárstva v súťaži Inovatívny čin roka. Okrem toho bola ECO DOG TOILET STANICA ocenené aj v súťaži za čistotu verejných priestranstiev, kde získala prvé miesto medzi viac ako 30 prihlásenými projektmi.

Vývoj, výskum a testovanie ECO DOG TOILET sa začal už od roku 2001. Na jeho vývoji sa od samého počiatku spolupracovalo s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Výskum a testovanie prebiehalo pod dohľadom prof. MVDr. Petra Juriša, CSc., a MVDr. Lucie Sabovej, Phd. Výsledkom je hygienické zariadenie chránené patentom a certifikované. Kladne sa k ECO DOG TOILET vyjadrujú aj veterinári, pracovníci samospráv, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Ide o slovenský projekt a produkt, ktorý je chránený svetovým patentom.

Aby ste so stanicou nemali žiadne starosti, stačí si ju objednať a o všetko ostatné sa postaráme my - prídeme Vám ju nainštalovať vo Vami preferovanom čase a takisto sa budeme starať o pravidelnú výmenu filtrov a servis. Vám zostane len vychutnávať si čistú, zdravú a peknú záhradu. 

V súčasnosti je naším hlavným cieľom rozšíriť ECO DOG TOILET STANICU do všetkých domácností a prispieť tak k čistejšiemu a krajšiemu domovu 

ECO DOG TOILET = Slovenský produkt so svetovým patentom