Cenník služieb ECO DOG TOILET

ECO DOG TOILET STANICE fungujú na báze služieb. Poskytujú sa do užívania na neobmedzené obdobie bez viazanosti spolu so službami (údržbou) pre 100 % komfort a funkčnosť.

JEDNORAZOVÉ POPLATKY

SMART (jednorazovo)

Jednorazový zriaďovací poplatok

149 €

MODERN (jednorazovo)

Jednorazový zriaďovací poplatok

199 €

HOME (jednorazovo)

Jednorazový zriaďovací poplatok 

399 €

Dovoz a montáž (jednorazovo) SMART

Doprava, inštalácia so zdvíhacím zariadením a jednoduchá úprava terénu okolo stanice

69 €

Dovoz a montáž (jednorazovo) MODERN

Doprava, inštalácia so zdvíhacím zariadením a jednoduchá úprava terénu okolo stanice

79 

Dovoz a montáž (jednorazovo) HOME

Doprava, inštalácia so zdvíhacím zariadením a jednoduchá úprava terénu okolo stanice

99 €

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA STANICE

BASIC 2x ročne

Cena jedného servisu 149 EUR

Cena jedného servisu 1. rok 99 EUR

 • kompletná výmena absorpčnej hmoty
 • výmena filtračnej vložky
 • doplnenie feromónu
 • asistenčná služba k zariadeniu
 • doprava
 • Odvoz použitého materiálu

298 

PREMIUM 3x ročne

Cena jedného servisu 149 EUR 

Cena jedného servisu 1. rok 99 EUR 

 • kompletná výmena absorpčnej hmoty
 • výmena filtračnej vložky
 • doplnenie feromónu
 • asistenčná služba k zariadeniu
 • doprava
 • Odvoz použitého materiálu

 447 

EXCLUSIVE 4x ročne

Cena jedného servisu 149 EUR

Cena jedného servisu 1. rok 99 EUR 

 • kompletná výmena absorpčnej hmoty
 • výmena filtračnej vložky
 • doplnenie feromónu
 • asistenčná služba k zariadeniu
 • doprava
 • Odvoz použitého materiálu

 596 €

* Uvedené ceny sú bez časovej viazanosti


Proces od objednávky po čistú záhradu

Služby

Súčasťou služieb spojených s prevádzkou ECO DOG TOILET STANICE je službastarostlivosť o zariadenie, ktorá v závislosti na frekvencii (BASIC - 2x ročne, PREMIUM - 3x ročne alebo EXCLUSIVE - 4x ročne) zahŕňa:

 • kompletná výmena absorpčnej hmoty
 • výmena filtračnej vložky
 • doplnenie feromónu
 • asistenčná služba k zariadeniu
 • doprava

Okrem toho sme Vám počas celej doby užívania stanice k dispozícii, radi Vám poradíme aj s adaptačným procesom Vášho štvornohého miláčika.

Modelové príklady 

 1. Janka má dvoch psov a objednala si 1 ECO DOG TOILET STANICU SMART. Vzhľadom na počet psov je vyhovujúca starostlivosť BASIC (2x ročne), nakoľko 2 psy nepredstavujú pre stanicu vyššie zaťaženie, ktoré by malo za následok zníženie schopnosti stanice filtrovať psí moč a absorbovať choroboplodné zárodky. Janka tak objedná, podpíše zmluvu a uhradí jednorazový nájomný poplatok vo výške 149 EUR. V štandardnej dodacej dobe je jej stanica doručená a osadená priamo na pozemku. Po inštalácií uhradí poplatok za dopravu 69 EUR a službu BASIC v prvom roku poskytovania služby t.j. 298 EUR. Následne si užíva čistejšiu a krajšiu záhradu. V priebehu prvého roka náš tím príde vykonať servis. Po uplynutí obdobia kedy mala uhradenú službu sa bude vykonávať pravidelný servis každého pol roka. Janka platí po vykonaní každého servisu 149 EUR. 

 2. Tomáš má jedného veľkého psa. Tento pes chodí vykonávať potrebu len v oblasti záhrady na Tomášovom pozemku. Tomáš zvolí servis BASIC (2x ročne), aby bola zabezpečená neustála 100 % filtrácia a funkčnosť zariadenia. Tomáš môže po čase tento interval zvýšiť na PREMIUM (3x ročne), v prípade, že sa ukáže, že je toto navýšenie potrebné vzhľadom na využívanie stanice. Z preferovaných dizajnov sa mu najviac páči model MODERN. Tomáš vykoná objednávku, podpíše zmluvu, následne uhradí zálohovú faktúru vo výške 199 EUR (model MODERN). Po inštalácií uhradí poplatok za dopravu 69 EUR a službu BASIC v prvom roku poskytovania služby t.j. 298 EUR. Následne si užíva čistejšiu a krajšiu záhradu. V priebehu prvého roka náš tím príde vykonať servis. Po uplynutí obdobia kedy mala uhradenú službu sa bude vykonávať pravidelný servis každého pol roka. Janka platí po vykonaní každého servisu 149 EUR.

 3. Eva má štyroch psov, ktorý jej behajú po záhrade a vykonávajú tam svoje potreby. ECO DOG TOILET STANICU si objedná, aby sústredila psie potreby do priestoru stanice a mala tak zabezpečenú čistotu a hygienu svojho pozemku. Vzhľadom na počet psov je odporúčané pravidelné vymieňanie filtračnej a absorpčnej vložky vo frekvencii 4x ročne (EXCLUSIVE). Eva si však môže zvoliť starostlivosť podľa svojej preferencie, aj PREMIUM (3x ročne) a následne frekvenciu zvýšiť na EXCLUSIVE (4x ročne) v prípade, že sa ukáže, že je toto navýšenie potrebné vzhľadom na využívanie stanice. Eva si zvolí model SMART. Eva vykoná objednávku, podpíše zmluvu, následne uhradí zálohovú faktúru vo výške 149 EUR (model SMART). Po inštalácií uhradí poplatok za dopravu 69 EUR a službu PREMIUM v prvom roku poskytovania služby t.j. 447 EUR. Následne si užíva čistejšiu a krajšiu záhradu. V priebehu prvého roka náš tím príde vykonať servis v zmysle zmluvnej frekvencie. Po uplynutí obdobia kedy mala uhradenú službu sa bude vykonávať pravidelný servis každého pol roka. Janka platí po vykonaní každého servisu 149 EUR.

Chcete si objednať?