PSIE EXKREMENTY NARÚŠAJÚ EKOSYSTÉM V PRÍRODE

28.03.2022

27.03.2022 bol publikovaný článok, ktorý zhrňuje problematiku psích exkrementov a ich dopad na zdravie a ekosystém. Výsledky štúdie sú alarmujúce a ukazuje sa, že agresívny psí moč ale aj tuhý exkrement zostávajú v pôde počas dlhého obdobia. V našich mestách, na verejných priestranstvách v obciach je to ešte oveľa horšie. Exkrementy ponechané na chodníkoch uvoľňujú baktérie a parazity, ktoré sa dostávajú do ovzdušia. S príchodom teplejších dní sa tento "efekt" ešte znásobuje nakoľko sa vplyvom tepla skôr exkrement vysuší a do ovzdušia sa uvoľňujú rôzne patogény

V článku sa uvádza, že psí moč nie je možné zberať. Myslíte si, že riešenie neexistuje? Autori zatiaľ ešte nepoznajú ECO DOG TOILET, ktorý efektívne rieši prevenciu pred negatívnymi vplyvmi psích exkrementov na zdravie a verejné priestory, v ktorých žijeme my všetci.