Vývoj a história

Vývoj, výskum a testovanie ECO DOG TOILET sa začal už v roku 2001. Na jeho vývoji sa od samého počiatku spolupracovalo s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Výskum a testovanie prebiehalo pod dohľadom prof. MVDr. Petra Juriša, CSc. a MVDr. Lucie Sabovej, Phd. Výsledkom je hygienické zariadenie chránené svetovým patentom a riadne certifikované. Kladne sa k ECO DOG TOILET vyjadrujú aj veterinári, pracovníci samospráv, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. 

ECO DOG TOILET STANICA bola prihlásená do súťaže za čistotu verejných priestranstiev, kde získala prvé miesto medzi viac ako 30 prihlásenými projektmi. Taktiež získala 3. miesto v súťaži Inovatívny čin roka, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR.