Prevádza a starostlivosť o zariadenie

Súčasťou služieb spojených s prevádzkou ECO DOG TOILET STANICE je starostlivosť o zariadenie, ktorá v závislosti na frekvencii (BASIC - 2x ročne, PREMIUM - 3x ročne alebo EXCLUSIVE - 4x ročne) zahŕňa:

  • kompletnú výmenu absorpčnej hmoty,
  • kompletnú výmenu filtračnej vložky,
  • doplnenie látky s feromónmi,
  • kontrolu a príp. opravu poškodených častí zariadenia (amortizácia),
  • vývoz koša na psie exkrementy,
  • výmena vreca v koši na exkrementy.

Okrem toho sme Vám počas celej doby užívania stanice k dispozícii 24/7, radi Vám poradíme aj s adaptačným procesom Vášho štvornohého miláčika.

Modelové príklady voľby vhodnej starostlivosti o ECO DOG TOILET STANICU:

  • Janka má dvoch psov a objednala si 1 ECO DOG TOILET STANICU SMART. Vzhľadom na počet psov je vyhovujúca starostlivosť BASIC (2x ročne), nakoľko 2 psy nepredstavujú pre stanicu vyššie zaťaženie, ktoré by malo za následok zníženie schopnosti stanice filtrovať psí moč a absorbovať choroboplodné zárodky.
  • Tomáš má jedného veľkého psa. Tento pes chodí vykonávať potrebu len v oblasti záhrady na Tomášovom pozemku. Vzhľadom na skutočnosť, že veľký pes vyprodukuje väčšie množstvo odpadu a stanica je viac zaťažovaná, keďže pes vykonáva potrebu len v rámci nej, odporúčame starostlivosť PREMIUM (3x ročne), aby bola zabezpečená neustála 100 % filtrácia a funkčnosť zariadenia. Tomáš si môže zvoliť na úvod starostlivosť BASIC (2x ročne a po čase tento interval zvýšiť na PREMIUM (3x ročne), v prípade, že sa ukáže, že je toto navýšenie potrebné vzhľadom na využívanie stanice.
  • Eva má štyroch psov, ktorý jej behajú po záhrade a vykonávajú tam svoje potreby. Preto si objedná ECO DOG TOILET, aby sústredila psie potreby na priestory stanice a mala tak zabezpečenú čistotu a hygienu svojho pozemku. Vzhľadom na počet psov je odporúčané pravidelné vymieňanie filtračnej a absorpčnej zmesi vo frekvencii 4x ročne (EXCLUSIVE). Eva si však môže zvoliť starostlivosť podľa svojej preferencie, aj PREMIUM (3x ročne) a následne frekvenciu zvýšiť na EXCLUSIVE (4x ročne) v prípade, že sa ukáže, že je toto navýšenie potrebné vzhľadom na využívanie stanice.

Chcete vedieť, ktorý typ starostlivosti je pre Vás vhodný? Zavolajte nám na 0948 996 992 a radi Vám poradíme.