Psie exkrementy: VÁŽNE OHROZENIE (nielen) ZDRAVIA

26.10.2020

Psie exkrementy sú pre životné prostredie veľmi škodlivé a sú aj zdravie ohrozujúce. Mnohí psíčkari nevedia o možných chorobách a alergiách z exkrementov. Prostredníctvom psích výkalov sa môžu na človeka preniesť rôzne ochorenia. Medzi závažné patria echinokokóza a toxokaróza.

Echinokokóza je ochorenie spôsobené larválnym štádiom pásomnice psej. Prenos zo psa na človeka sa uskutočňuje pri priamom styku. Vajíčka pásomnice psej sa dostanú do tráviaceho traktu človeka, tam sa z nich uvoľnia larvy, ktoré sa dostávajú do pečene, pľúc, mozgu a iných orgánov, kde vytvárajú cysty.

Toxokaróza - priamy kontakt so psími výkalmi predstavuje riziko infekcie parazitom Toxocara canis. V organizme človeka sa larva vyliahne, ale nedosiahne pohlavnú zrelosť. Larvy však migrujú do orgánov, kde spôsobujú poškodenia rôzneho stupňa. Toxokaróza má viacero foriem. Niekedy ide o latentnú nákazu, ktorá prebieha skryto, bez klinických príznakov, najmä u dospelých.

Uvedené ochorenia sú len zlomok toho, čo všetko hrozí ľuďom a najmä deťom, ak prídu do kontaktu so psími výkalmi. Preto je veľmi dôležité, aby každý majiteľ po svojom psíkovi poctivo upratal a nepodceňoval situáciu. Na sídliskách sa totiž pohybuje množstvo malých detí, ktoré sú ohrozené. 

V domácnostiach je situácia veľmi podobná. Určite to poznáte: Máte psíka v rodinnom dome, ten sa pohybuje voľne po záhrade a vykonáva potrebu v rámci svojho vymedzeného územia. Následne sa častokrát stretávate s "darčekmi" na Vašich topánkach, deti sa nemôžu bezpečne hrať na záhrade bez toho, aby ste ich museli neustále sledvať, či nezoberú do rúk neporiadok po Vašom štvornohom miláčikovi. Sami to poznáme.

Ako riešenie sa ponúka práve ECO DOG TOILET stanica, ktoré Vám umožní zažiť pocit z čistej záhrady a zdravého prostredia. Jej výhody sú nepopierateľné a dokonca podložené nezávislými laboratórnymi testami a hodnoteniami.