Cenová kalkulácia služieb

Po zvolení Vami preferovaného modelu a frekvencie starostlivosti o zariadenie získate prehľad o platbách v rámci poskytovaných služieb v prvom roku a v ďalších rokoch poskytovania služby.