CENNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB
platný od 01.01.2020

Model SMART

najobľúbenejší

Model MODERN

moderný

Model HOME

pre náročných

ECO DOG TOLIET STANICA model SMART


Jednorázový poplatok na neobmedzené obdobie užívania stanice spolu so službami

99 €

ECO DOG TOILET STANICA model MODERN


Jednorázový poplatok na neobmedzené obdobie užívania stanice spolu so službami

149 €

ECO DOG TOILET STANICA model HOME


Jednorázový poplatok na neobmedzené obdobie užívania stanice spolu so službami

249 €

Doprava a inštalácia modelu SMART


Jednorázový poplatok, ktorý zahŕňa dovoz zariadenia, prispôsobenie terénu a osadenie zariadenia na pozemku

52 €

Doprava a inštalácia modelu MODERN


Jednorázový poplatok, ktorý zahŕňa dovoz zariadenia, prispôsobenie terénu a osadenie zariadenia na pozemku

52 

Doprava a inštalácia modelu HOME


Jednorázový poplatok, ktorý zahŕňa dovoz zariadenia, prispôsobenie terénu a osadenie zariadenia na pozemku

152 

Servis BASIC (2x ročne)


Servis ECO DOG TOILET platba na 1 rok dopredu (servisný úkon 2x ročne)

298 €

Servis PREMIUM (3x ročne)


Servis ECO DOG TOILET platba na 1 rok dopredu (servisný úkon 3x ročne)

447 €

Servis EXCLUSIVE (4x ročne)


Servis ECO DOG TOILET platba na 1 rok dopredu (servisný úkon 4x ročne)

596 €

Modelový príklad: 

Janka má záujem zaobstarať pre svojho štvornohého miláčika model SMART. Nakoľko má len jedného psíka a býva v radovej zástavbe s malým pozemkom, stačí jej jedna stanica a základná služba BASIC s frekvenciou servisu 2x ročne. 

Janka urobí objednávku na tomto webe, následne podpíše elektronickú zmluvu a uhradí faktúru za jednorazový zriaďovací poplatok na neobmedzené obdobie využívania stanice 99 EUR s DPH. Do 30 dní jej príde inštalačný tím doviezť a osadiť ECO DOG TOILET STANICU SMART. Janka následne uhradí inštalačný poplatok v celkovej výške 52 EUR s DPH a servisný poplatok 298 EUR, čím má zaplatenú celú službu na 12 mesiacov dopredu. O pol roka príde Janke servisný tím spraviť údržbu stanice v už zaplatenej cene, aby mala o všetko postarané a zabezpečenú 100 % funkčnosť stanice, ktorá je garantovaná. Následne každého pol roka príde náš profesionálny tím stanicu servisovať. Po každom takom servise Janka uhradí len servisný poplatok vo výške 149 EUR s DPH a túto cenu má garantovanú počas celej doby užívania stanice. Nebude platiť nič navyše, nakoľko jednorázové poplatky uhradila na začiatku.  

Po ukončení prevádzkovania stanice z iniciatívy zákazníka sa stanica demontuje a odstráni na náklady spoločnosti a zákazník tak nemá žiadne starosti s odstraňovaním nevyužívaného zariadenia.  

Servis zariadenia zahŕňa:

 • kompletnú výmenu absorpčnej hmoty,
 • kompletnú výmenu filtračnej vložky,
 • doplnenie látky s feromónmi,
 • kontrolu a príp. opravu poškodených častí zariadenia (amortizácia),
 • vývoz koša na psie exkrementy,
 • výmena vreca v koši na exkrementy.

Okrem toho sme Vám počas celej doby užívania stanice k dispozícii 24/7 a radi Vám poradíme aj s adaptačným procesom Vášho štvornohého miláčika. 

Podnik si vyhradzuje právo na zmenu cien z dôvodov priamo alebo nepriamo vyvolaných zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutím príslušného orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie; takouto zmenou všeobecne záväzného predpisu môže byť napríklad zmena zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zmena predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, zmena predpisov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, zmena zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alebo iného daňového právneho predpisu, ako aj zmena alebo nahradenie iného všeobecne záväzného právneho predpisu. 

Ako na to? Od záujmu k čistej záhrade

Vytvorenie objednávky

Prvý krok k tomu, aby ste mohli mať čistú a zdravú záhradu s ECO DOG TOILET je vyplnenie objednávkového formulára na našom webe. V rámci formulára sú žiadané len také údaje, ktoré sú potrebné pre vytvorenie koncovej zmluvy s Vami ako zákazníkom. Po odoslaní formulára Vám bude na mail zaslaná zmluva k podpisu.

Podpis zmluvy a úhrada faktúry

Zmluva je základný dokument, ktorý upravuje vzťah medzi Vami ako zákazníkom a nami, spoločnosťou ECO DOG PARTNER, s. r. o. Na základe zmluvy Vám bude poskytnuté zariadenie a taktiež príslušný servis, aby ste mali o všetko postarané. Zmluvy nežiadame v papierovej forme, ale elektronicky, aby sme Vám ušetrili množstvo času a energie. Elektronický podpis zmluvy je záležitosťou 1 minúty a nepotrebujete k tomu nič navyše, žiadny program či aplikáciu, nič sťahovať ani inštalovať. 

Následne Vám bude vystavená zálohová faktúra, ktorá je nevratná, a tým je potvrdená objednávka aj z Vašej strany.

Dovoz a inštalácia

Po úspešnom podpise zmluvy a zaplatení jednorázového poplatku prichádza na rad inštalácia zariadenia ECO DOG TOILET STANICE na Vašom pozemku. Dohodneme si s Vami termín inštalácie a náš profesionálny tím spolu s potrebným zariadením sprevádzkuje ECO DOG TOILET STANICU. Inštalácia trvá obvykle 1 hodinu, všetko závisí od prístupu na pozemok. Nakoľko spodná časť ECO DOG TOILET STANICE váži cca 180 kg, je potrebná opatrná a dôsledná manipulácia. 

V prípade, že Váš pozemok je atypický, je naň sťažený prístup či už autom alebo pešo, poprosíme Vás o zaslanie informácií vopred, napr. aj pomocou fotografií s kótami o dĺžke a šírke ťažšie prístupných miest. Inštalačný tím tak bude mať lepšiu predstavu o náročnosti inštalácie a bude si môcť pripraviť potrebné vybavenie.

Inštalácia prebieha nasledovne:

 1. Vykopanie 5 - 10 cm hlbokého kruhu do zeme o priemere 115 cm. Zariadenie je tak atraktívnejšie a lepšie "sadne" do pozemku. V prípade nesúhlasu nie je kopanie nutné, ale je možné zariadenie položiť na trávnik či inú plochu.
 2. Osadenie zariadenia do otvoru + montáž vrchnej časti a koša.
 3. Nasypanie filtračnej a absorpčnej zložky v presne stanovenom pomere a množstve.
 4. Odstránenie znečistenia (hliny, piesku) v okolí zariadenia.
 5. Uvedenie zariadenia do prevádzky, pridanie prírodného feromónu.

Servis

Súčasťou každej poskytnutej stanice je pravidelný servis, ktorý je stanovený zmluvne na základe zvoleného druhu servisu, resp. servisného intervalu. Podstatou servisu je kompletná výmena absorpčnej a filtračnej zmesi a doplnenie feromónov. Vzhľadom na skutočnosť, že ECO DOG TOILET je svetovo patentované zariadenie vytvorené odborníkmi, nie je možné servis vykonávať svojpomocne. Servis sa vykonáva prostredníctvom vyškoleného personálu. V súčasnosti sú k dispozícií 3 druhy frekvencie servisu, pričom každý jeden obsahuje rovnaké úkony. Chcete vedieť, ktorý servis je pre Vás vhodný? Prečítajte si to tu.