Ako naučiť psa na užívanie EDT?

1. Spolupráca
pes - človek

ECO DOG TOILET funguje spoľahlivo vtedy, keď majiteľ svojho psíka na začiatku podporí a naučí na jej užívanie. Spolupráca človeka a psíka je v úvode kľúčová. EDT stanica pomáha urýchliť návyk prostredníctvom prírodných feromónov, ktoré psíka lákajú, upokojujú  a podporujú na vykonanie potreby.

2. Priviesť k stanici

Prvým krokom je priviesť psíka k stanici a dopriať mu čas na zoznámenie sa s ňou. Nenásilnou formou mu ukázať novinku, dovoliť mu ju oňuchať, zoznámiť sa s ňou a označkovať si nové teritórium. 

POZOR: Vyvarujte sa násilného privádzania, kričania či iných agresívnych foriem "výučby", ktoré pôsobia na psíka stresujúco a môžu v ňom vyvolať odpor. 

3. Podporiť

Človek psíka podporuje a nabáda na vykonanie potreby. V prípade, že máte psíka naučeného na konkrétny povel na vykonanie potreby, teraz je vhodné ho použiť. 

Psík tak pochopí, že toto je jeho nové miesto, na ktorom má svoje potreby priamo vykonávať. 

4. Pochváliť

Je veľmi dôležité psíka pochváliť za vykonanie potreby v ECO DOG TOILET stanici. Psík tak bude vedieť, že vykonal správnu vec a bude povzbudený to opakovať.

5. Odmeniť

Odmenenie psíka je základným prvkom pre upevnenie jeho návyku. Je vhodné využiť pamlsky, ale aj bežné granule, ktorými psíka kŕmite. 

6.Opakovať

Opakovanie je matka múdrosti a v tomto prípade to platí dvojnásobne. V prípade, že psík vykonal potrebu v rámci stanice je to výborný prvý krok k upevneniu jeho návyku. Tento proces však treba zopakovať viackrát, a tým ho presvedčiť o správnosti EDT stanice ako miesta pre jeho  fyziologické potreby.

Tipy & triky

  1. Najvhodnejší čas na naučenie, resp. adaptáciu psíka je ráno a večer, kedy sú jeho potreby najsilnejšie.
  2. V úvode je vhodné využívať vôdzku. Vôdzka funguje pre psíka ako navádzadlo a vďaka nej rýchlejšie pochopí, čo sa od neho očakáva.
  3. Mnoho ľudí podceňuje silu pochvaly psíka, ale ihneď po vykonaní potreby len odmeňujú. Pes potrebuje byť pochválený, čo utvrdí jeho správne konanie.

Rudolf Desenský - psí psychológ a špecialista na výuku ľudí v komunikácii so psami.

"Keď chcem zatrhnúť nežiadúcu činnosť, musím priamo pri čine toho psa zastaviť a nasmerovať ho na činnosť správnu. Takže ak môj psík začne robiť potrebu na neželané miesto, rovno ho nasmerujem na miesto, kam chcem, aby tu potrebu vykonával. Je to o tom - manuálne zasiahnuť, ale hneď v tu chvíľu. Pes funguje online, v reálnom čase."

Na čo si dať pozor

  1. V žiadnom prípade neodopierať psíkovi vstup na stanicu.
  2. Netrestať, pokiaľ ste ho neprichytili na mieste. Pes funguje online v reálnom čase, nemá zmysel ho trestať, pokiaľ vykonal potrebu inde a Vy ste pri tom neboli - nebude vedieť za čo je trestaný. Je potrebné ho správne usmerniť v prípade, že vykonáva potrebu inde pod Vašim dohľadom.
  3. V úvode je potrebné prihliadať na psíka/psíkov aby pri zoznamovaní sa nevyhrabali filtračnú a absorbčnú vložku v spodnej časti stanice, nakoľko pre psa je to nová vec na záhrade a v úvode nevie ako sa môže zachovať a tak je potrebné ho usmerniť.

Upozornenie: ECO DOG TOILET nie je zázračná palička, ktorej mávnutím získate vychovaného psíka chodiaceho už len na jedno miesto - ECO DOG TOILET stanicu. Adaptácia vyžaduje čas a trpezlivosť. Proces adaptácie je závislý od viacerých faktorov ako je typ psíka, jeho pohlavie, vek, doterajšia výchova. My vám síce dáme nástoj, návod a rady, ako najjednoduchšie psa vychovať a adaptovať na využívanie ECO DOG TOILET no ich uvedenie do praxe už je ale na vás. Skúsenosti a prax však deklarujú, že každý psík sa dokáže na ECO DOG TOILET stanicu adaptovať. 

TIP: Ako pomôcku môžete využiť video z youtube-ového kanála "Ako so psom" kde sa dozviete zaujímavé spôsoby ako naučiť psíka vykonávať potrebu tak ako potrebujete.